Pel·lícules

Per ordre cronològic. Entre parèntesi la pàgina on ha aparegut la pel·lícula en aquest blog..

1903 Alice in Wonderland. Primera pel·lícula coneguda. B/N muda. Directors Percy Stow i Cecil Hepwort (185)
1910 Alice in Wonderland. B/N muda. Produida per Edison Manufacturing Company (185)
1915 Alice in Wonderland. B/N muda. Director W.W Young (185)
1923 Alice’s Wonderland. B/N muda, de Walt Disney. (243).
1924-1927 The Alice’s Comedies. %6 pel·lícules curtes, B/N mudes, de Walt i Davis Disney. (243).
1931 Alice in Wonderland. B/N. Primera pel·lícula sonora. Director Bud Pollard (185)
1933 Alice in Wonderland. B/N. Director Norman McLeod (185)
1951 Alice in Wonderland. Color dibuixos animats. Director Walt Disney (33, 243), 301
1966 Alice through the looking glass Pel·lícula musical per a TV. Dir. Alan Handley []
1966 Alice in Wonderland Pel·lícula per la BBC. Dir. Jonathan Miller [+]
1972 Alice adventures in Wonderland Pel·lícula musical. Dir. William Sterling
1976 Alice in Wonderland. An adult musical comedy (295) Director: Bud Townsend
1977 Jabberwocky. Color. Director: Terry Gillian (218)
1983 Teatre de 1932 fimat el 1983 (259)
1985 Dreamchild Biografia novelada d’Alice Liddell i les seves relacions amb Charles Dodgson [321]
1988 Alice. Color. Director Jan Svankmajer (110)
1998 Alice through the Looking-Glass Director John Henderson
2009 Malice in Wonderland. Director: Simon Fellows(330)
2009 Alice. Welcome to a whole new Wonderland. Per a televisió. Director: Nick Willing
2010 Alice in Wonderland. Color. Director Tim Burton (52, 243).
2016 Alice through the Looking-Glass Director James Bobin (236, 243).