Pel·lícules

Per ordre cronològic. Entre parèntesi la pàgina on ha aparegut la pel·lícula en aquest blog..

1903 Alice in Wonderland. Primera pel·lícula coneguda. B/N muda. Directors Percy Stow i Cecil Hepwort (185)
1910 Alice in Wonderland. B/N muda. Produida per Edison Manufacturing Company (185)
1915 Alice in Wonderland. B/N muda. Director W.W Young (185)
1923 Alice’s Wonderland. B/N muda, de Walt Disney. (243).
1924-1927 The Alice’s Comedies. %6 pel·lícules curtes, B/N mudes, de Walt i Davis Disney. (243).
1931 Alice in Wonderland. B/N. Primera pel·lícula sonora. Director Bud Pollard (185)
1933 Alice in Wonderland. B/N. Director Norman McLeod (185)
1951 Alice in Wonderland. Color dibuixos animats. Director Walt Disney (33, 243), 301
1966 Alice through the looking glass Pel·lícula musical per a TV. Dir. Alan Handley []
1966 Alice in Wonderland Pel·lícula per la BBC. Dir. Jonathan Miller [+]
1972 Alice adventures in Wonderland Pel·lícula musical. Dir. William Sterling
1976 Alice in Wonderland. An adult musical comedy (295) Director: Bud Townsend
1977 Jabberwocky. Color. Director: Terry Gillian (218)
1983 Teatre de 1932 fimat el 1983 (259)
1985 Dreamchild Biografia novelada d’Alice Liddell i les seves relacions amb Charles Dodgson [321]
1988 Alice. Color. Director Jan Svankmajer (110)
1998 Alice through the Looking-Glass Director John Henderson
2009 Malice in Wonderland. Director: Simon Fellows(330)
2009 Alice. Welcome to a whole new Wonderland. Per a televisió. Director: Nick Willing
2010 Alice in Wonderland. Color. Director Tim Burton (52, 243).
2010 The initiation of Alice in Wonderland. The Looking Glass of Lewis Carroll. Director Philip Gardiner. Una Alícia força esotèrica (464)
2016 Alice through the Looking-Glass Director James Bobin (236, 243).